Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Poniedziałek, 21/03/2022

Roboty drogowe w km 5+980


Wykonawca w drugiej połowie marca przystąpił do Wykonania AC 22P (dolna warstwa podbudowy)  - gr 8 cm (układarka) wraz z zagęszczeniem (walce) - warstwa projektowa (masa z WMB Radom -37 patelni ) -ciąg główny - (zmienna szerokośc od 12m do 14m) - (420mb*13m)  S.L.P


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
https://www.gddkia.gov.pl/

/ Inżynier Kontraktu

MULTICONSULT POLSKA
SP. Z O.O.
Ul. Bonifraterska 17
05-077 Warszawa
https://multiconsult-polska.com/

/ Wykonawca

INTERCOR SP. Z O.O.
42-400 Zawiercie
Ul. Okólna 10
http://www.intercor.eu/